Szőrmók Állatorvosi Rendelő
                                             
Szeretettel és hozzáértéssel várjuk Önt és Kedvencét

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét vállalkozásunk adatvédelmi szabályairól.

 

   1.Milyen alapelveket követünk?

 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük,

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,

d)minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek,

a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát

az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

   2. Az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük,

rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel,

 

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,

 

c) előfordul az is, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásunknak vagy harmadik személynek fűződik jogos érdeke,

ilyen például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

  3.Kik vagyunk?

 

A vállalkozásunk megnevezése: Szőrmók Állatorvosi Rendelő

Cégnevünk: Briski-vet KFT.

Címünk: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126

Telefonszámunk:+3630-2218-903

Honlapunk: www.szormokrendelo.hu

E-mail címünk: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vállalkozásunk székhelye: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126

Postacímünk: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126

Adószámunk: 14902352-2-13

Cégjegyzékszámunk : 13-09-131448

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Praxisengedély száma:0763 - PE/MÁOK.

 

Vállalkozásunk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

 MAXER Hosting Kft.
 

Levelezési cím:1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

Székhely:9024 Győr, Répce u. 24.

tárhely szolgáltatás

https://maxer.hu/docs/MAXER-adatvedelmi-szabalyzat.pdf

Inform BT.

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai köz 1/1

könyvelő

Facebook

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

közösségi oldal https://www.facebook.com/about/privacy/update

Google

Google LLC

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

Hírlevéllel és direkt marketing szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozóink:

 

A hírlevél szolgáltatásunk átmenetileg szünetel.

 

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

Briski-vet KFT.

2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126

adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok

Briski-vet KFT.

2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126

direkt marketing

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

 Az általunk kezelt adatok:

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

Vállalkozásunk jogos érdeke

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

A Google Analyticsen keresztül

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

6 hónap

Üzleti kapcsolattartás e-mail útján

az érintettek részéről megkeresés, szolgáltatások után érdeklődés

hozzájárulás, illetve szerződés előkészítése

teljes név

e-mail cím

egyéb, az érintett által adott adat

visszavonásig

Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás,

Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük

hozzájárulás

teljes név,

születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

e-mail cím

egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. kisállat adatai, lakhely, stb.

hírlevélről történő leiratkozásig

Értesítésküldő szolgáltatás

cél: tájékoztatás termékekről, szolgáltatásokról

hozzájárulás

Teljes név, telefonszám

leiratkozásig

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Ügyintézés, panasz

észrevételre,panaszra válaszadás

jogi kötelezettség

teljes név

e-mail cím

egyéb, az érintett által adott adat

5 évig

 

A weboldalunk látogatóinktól nem kérünk el személyes adatokat!

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail, illetve a rendelő postacímén kérhet további tájékoztatást,

válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

   4.Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az

Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát,

az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak

módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik

– a Vállalkozásunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozásunk azonban nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

Milyen sütiket alkalmazunk?

 

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

Google Analytics

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

látogatása során a weboldalharmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

 

 

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie)az alábbi linkeken olvashat

https://www.google.com/policies/technologies/types/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

  5.Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünk

 

Ön az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat kitöltésével (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra illetve mobileszközre küldött értesítésekre is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és

 • az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint

 • tájékoztatókat és ajánlatokat küldhetünk és/vagy

 • hírlevelet továbbíthatunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 5 napos határidővel vállaljuk.

 

  6.Egyéb adatkezelési kérdések

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk,

hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Vállalkozásunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában

részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

További információ adatfeldolgozóinkról a 2. pontban található.

Vállalkozásunk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik

Vállalkozásunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását,

továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat

folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra,

hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében,

hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

 
6.1. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése
A Briski-vet Kft. kezeli a hozzá közvetlenül-, vagy állás hirdetésre vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett, célzott önéletrajzokban
és a csatolt egyéb dokumentumokban
szereplő személyes adatokat. 
A kezelt adatok köre: az önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő, az érintett által megadott személyes adatok.
 
Adatkezelés célja: az adatkezelés célja ,érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása,munkaviszony létesítése céljából.
 
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(32) Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –,
vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan
nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében
végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást
az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően
adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét,
amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.],
amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével adja meg.
 
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama,
sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követően a sikertelen pályázók pályázati anyaga törlésre kerül.
 

 

  7.Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,

 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410

 • E-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunkaz Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,

 • azok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról valamint időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, adjuk meg tájékoztatásunkat.

A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk.

Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a

Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Vállalkozásunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt,

továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban

vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk,

hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük

és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat,

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,

amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet,

illetve ha elmulasztjuk a 15 napos határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik,

a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a

felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásunkat.

 

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.szormokrendelo.hu/adatkezeles weboldalon történik.

 

Szigethalom, 2018-05-24